Skolinformation

VerksamhetRFSL

Önskar du att din skola pratar mer om HBTQI+, inkludering och normkritik? RFSL Helsingborg bedriver sedan hösten 2022 skolinformation riktad till högstadie- och gymnasieelever!

RFSLs skolinformation syftar till att elever ska få lära sig om, fundera och diskutera, kön och sexualitet, normer och normkritik. Vår skolinformation kräver inga förkunskaper, och innehåll kan anpassas till enskilda klasser.

Ämnen som berörs under ett pass:

  • Normer
  • Normkritik
  • Kön- och könsidentitet
  • Sexualitet
  • HBTQI-historia och rättigheter

Passen är minst 90 minuter långa (exkl. pauser) och anpassade för max 25 elever per klass. Skolinformationen bygger på elevernas diskussioner och frågor, och därför bör eleverna inte vara för många, och helst känna varandra sedan tidigare för att skapa ett tryggare rum och mer givande diskussioner.

Vår skolinformation riktar sig till skolor i Helsingborg och kranskommuner i nordvästra Skåne. Är du intresserad, eller har fler frågor? Tveka inte att höra av dig! Kontaktuppgifter finns i sidomenyn till vänster.