Verksamhet

VerksamhetRFSL

RFSL Helsingborg bedriver verksamhet i form av mötesplatser för stadens och nordvästra Skånes HBTQ+ personer, samarbeten med det lokala föreningslivet och andra organisationer, samt politiskt påverkansarbete inom kommunen så väl som samhällsdebatten i stort. Vi bedriver även skolinformation riktat till elever om HBTQ+ personers rättigheter och frågor så som sexualitets- och könsnormer.

Efter en lång pandemi har vi nu åter startat upp våra medlemsträffar igen. Mer info ser du under fliken Medlemsträffar.

Vad vill du att RFSL Helsingborg ska ha för verksamhet? Engagera dig och hör av dig med dina idéer! RFSL Helsingborg bygger på, och är till för medlemmarna! Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du i länken eller sidomenyn till vänster.

Tidigare verksamhet

Här nedan finner du beskrivningar på några av våra tidigare verksamheter inom RFSL Helsingborg. Vill du engagera dig och ser du ett projekt som du skulle vilja fortsätta? Hör av dig till styrelsen med dina idéer! Hör av dig till styrelsen via våra sociala medier eller mail.


Stödgrupp för anhöriga till transidentifierade

Stödgrupp för anhöriga till transidentifierade har haft två omgångar varav en hösten 2019 och en hösten 2020. Nu söker vi anhöriga som vill delta på nytt.

Stödgrupp för anhöriga till transidentifierade är för dig som är anhörig till någon som identifierar sig som trans. Vi lever i ett samhälle där det finns en tydlig uppfattning om vad kön och könsidentitet är. När denna föreställning inte levs upp till kan en stöta på motstånd och utmaningar. Det kan bli tufft för den transidentiferade men också dennes anhörig. Syftet med gruppen är att träffa andra som är i en liknande situation. För frågor eller intresseanmälan mejla: helsingborg@rfsl.se