Om oss

RFSL

RFSL Helsingborg

RFSL Helsingborg är en förening som startades i februari 2013.

Engagemang i verksamheten bygger på att alla är delaktiga, alla kan engagera sig och att det pågår en kontinuerlig dialog mellan styrelsen och avdelningens medlemmar.

Verksamhetsplan för RFSL Helsingborg 2018 (pdf, nytt fönster)

Verksamhetsplan för RFSL Helsingborg 2014 (pdf 89,22 kb, nytt fönster)

 

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige.

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet.

En förbundsstyrelse väljs vid RFSL:s  kongress och har i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som kongressen fastställer.