Om oss

RFSL

RFSL Helsingborg är en avdelning inom RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter som bildades 2013. Som en av 34 avdelningar inom RFSL är vår målsättning att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.

RFSL Helsingborg anordnar sociala aktiviteter så som mötesplatser och föreläsningar för medlemmarna. Vi arbetar även opinionsbildande och informerande i Helsingborg för att lyfta hbtqi-perspektivet i aktuella politiska frågor gentemot allmänheten och politiken.

Avdelningens verksamhet bygger på engagemang och delaktighet ifrån medlemmarna. Vad vill du se för verksamhet i RFSL Helsingborg?

Här nedan finner du RFSL Helsingborgs verksamhetsplan för året. Verksamhetsplanen är ett dokument som berättar för styrelsen om vad medlemmarna vill att styrelsen ska jobba med under året. Vad som står i verksamhetsplanen bestäms vid avdelningens årsmöte, där även styrelsen tillsätts.

Har du frågor eller funderingar kring RFSL Helsingborgs verksamhet? Kontaktuppgifter till RFSL Helsingborg och styrelsen finner du i sidomenyn till vänster!

Verksamhetsplan för RFSL Helsingborg 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

 


RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige.

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet.

En förbundsstyrelse väljs vid RFSL:s  kongress och har i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som kongressen fastställer.